Omfördelningseffekter inom arbetsskadeförsäkringen

Vid ett seminarium den 10/12 på Svensk Försäkring redogjorde docent Gabriella Sjögren Lindquist, Stockholms universitet, för en studie som hon genomfört vad gäller omfördelningseffekter inom arbetsskadeförsäkringen.

Studien visar att omfördelningen är omfattande mellan olika branscher och yrken. För att beräkna omfördelningen tas hänsyn till de sjukförsäkrings- och arbetsskadeavgifter som betalas in till respektive försäkring och de utbetalningar som sker från sjuk- och arbetsskadeförsäkringen och som har koppling till arbetsskador.

Studien visar att det framför allt är branscherna byggsektorn, landtransporter samt stål och metallframställning är nettomottagare inom försäkringen, dvs. de erhåller mer i kronor räknat än vad de betalar in till försäkringen, medan sektorer som partihandeln, ekonomi, juridik är nettobetalare.

Studien är den sista i det arbete som bedrevs av Arbetsskadekommissionen under åren 2010-12. Förhoppningen med studien är att den ska kunna utgöra ett bidrag till den fortsatta diskussionen om arbetsskadeförsäkringens framtida utformning. Inte minst gäller det inom ramen för socialförsäkringsutredningens arbete som ska vara avslutat den 31 januari 2015

Omfördelning arbetsskador Presentation

Kostnad arbetsskador

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Omfördelningseffekter inom arbetsskadeförsäkringen

Arbetsskadekommissionens arbete är avslutat

Arbetsskadekommissionens arbete är avslutat per den 31/12 2012. Kommissionens slutrapport och övriga rapporter återfinns under fliken Information/Rapporter till vänster på denna sida. För mer information hänvisas till Eva Erlandsson på Svensk Försäkring, www.svenskforsakring.se

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Arbetsskadekommissionens arbete är avslutat