Om oss

Ordförande och ledamöter
Björn von Sydow, ordförande

Ledamöter

Henrik Jansson, kammarrättsråd, Kammarrätten i Stockholm

Bengt Järvholm, professor och överläkare, Umeå Universitet

Torbjörn Magnusson, vd If Skadeförsäkring AB

Michel Nordmark, enhetschef Analys och försäkringsvillkor, AFA Försäkring

Stig Orustfjord, överdirektör Försäkringskassan

Docent, Gabriella Sjögren Lindquist, forskare, Institutet för Social forskning (SOFI), Stockholms universitet

Sekretariat
Fil.lic. Eva Erlandsson, huvudsekreterare
Jur.dr. Mia Carlsson, forskare/sekreterare


Kontakta oss
Arbetsskadekommissionen
Box 24043, 104 50 Stockholm
Besöksadress: Karlavägen 108