Press och Debatt

Debattartiklar

Arbetsskador måste bedömas mer rättssäkert
Arbetsskadeförsäkringen har många allvarliga brister. Det är hög tid att skapa en mer rättssäker och jämställd försäkring som även bidrar till bättre arbetsmiljöer. Det menar Arbetsskadekommissionen i den debattartikel som publicerade i Svenska Dagbladet den 4 september 2012.

Hög tid att vi får en ny försäkring för arbetsskador
Bristerna i dagens arbetsskadeförsäkring är många och allvarliga. Det saknas bland annat tydliga riktlinjer för vad som är en arbetsskada. Försäkringsförbundet (numera Svensk Försäkring) tillsätter därför en arbetsskadekommission. Det skriver Christina Lindenius och Björn von Sydow i en debattartikel i DN 16 november 2010.

Intervju
17 oktober 2011 intervjuades Björn von Sydow