Arbetsskadekommissionens arbete är avslutat

Arbetsskadekommissionens arbete avslutades den 31 december 2012 .

Kommissionens slutrapport och övriga rapporter återfinns under rubriken Rapporter i huvudmenyn.

För mer information hänvisas till Eva Erlandsson på
Svensk Försäkring, www.svenskforsakring.se